Loader Image

Πρακτική άσκηση αποφοίτων σύμφωνα με την Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης

Η εξάμηνη Πρακτική Άσκηση σε χώρους εργασίας, διάρκειας 960 ωρών, είναι υποχρεωτική για τους σπουδαστές των Ι.Ε.Κ. και είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτηση Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης (άρθρο 23 του Ν. 4186/2013).

Μέσω της Πρακτικής Άσκησης οι καταρτιζόμενοι των Ι.Ε.Κ. ενισχύουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους και αποκτούν επαγγελματική εμπειρία σε συναφείς με την κατάρτισή τους κλάδους.

Το πέμπτο εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης πραγματοποιείται με κύρια ΕΥΘΥΝΗ του Ι.Ε.Κ. σε φυσικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ και δημόσιες υπηρεσίες επιχειρήσεις του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, είτε μετά την επιτυχή φοίτηση στο 4ο εξάμηνο ή τμηματικά μετά την ολοκλήρωση των 2 πρώτων εξαμήνων φοίτησης (άρθρο 42 του Ν. 4386/2016).

Κάθε ασκούμενος, χωρίς να καταλαμβάνει θέση εργασίας, πραγματοποιεί την Πρακτική του Άσκηση σε τμήματα των φορέων απασχόλησης αντίστοιχα με την ειδικότητά του, με την εποπτεία τόσο του δηλωθέντος από τον Φορέα ή την Επιχείρηση Επόπτη Πρακτικής Άσκησης, ειδικότητας αντίστοιχης με το αντικείμενο κατάρτισης του ασκούμενου, όσο και του Συντονιστή Πρακτικής Άσκησης εκ μέρους του Ι.Ι.Ε.Κ.

Η απόλυτη συνάφεια ειδικότητας φοίτησης στο Ι.Ι.Ε.Κ. και αντικειμένου απασχόλησης στον φορέα πρακτικής άσκησης είναι δεδομένη και απαιτούμενη.

Η Πρακτική Άσκηση πραγματοποιείται στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή της έδρας του Ι.Ε.Κ. φοίτησης. Δύναται επίσης να πραγματοποιείται και σε απομακρυσμένες της έδρας του Ι.Ε.Κ. περιοχές της Ελλάδας, εφόσον διασφαλίζονται τεκμηριωμένα οι όροι παρακολούθησης και εποπτείας της (Επόπτης Πρακτικής Άσκησης Φορέα ή Επιχείρησης & Συντονιστής Πρακτικής Άσκησης του Ι.Ε.Κ.).

Η έλλειψη σχετικών συμβάσεων και ρυθμίσεων θεσμικού πλαισίου αποτρέπουν την πρακτική άσκηση καταρτιζόμενων σε χώρες του εξωτερικού, ευρωπαϊκές ή τρίτες.

Η πρακτική άσκηση καταρτιζόμενων στο Ι.Ι.Ε.Κ. φοίτησής τους ή σε άλλο Ι.Ι.Ε.Κ. για λόγους δεοντολογικούς δεν επιτρέπεται.

Η έναρξη της Πρακτικής Άσκησης για λόγους αποτελεσματικότερου συντονισμού της διαδικασίας τοποθέτησης των καταρτιζόμενων σε θέσεις πρακτικής άσκησης οφείλει να πραγματοποιείται την πρώτη (1η) και δέκατη πέμπτη (15) ημέρα κάθε μήνα (σε περίπτωση αργίας η ημερομηνία μεταφέρεται στην πρώτη επόμενη εργάσιμη ημέρα).

Το ωράριο Πρακτικής Άσκησης καθορίζεται στις έξι (6) έως οκτώ (8) ώρες ημερησίως, πρωί ή απόγευμα, ποτέ όμως νύχτα (5 ημέρες εβδομαδιαίως), και πραγματοποιείται με ευθύνη των Εποπτών Πρακτικής Άσκησης που ορίζονται από τους φορείς απασχόλησης και με την παρακολούθηση του Ι.Ε.Κ., σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για την ημερήσια και εβδομαδιαία διάρκεια εργασίας, όπως αυτές προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία. Οι ασκούμενοι δεν πρέπει να απασχολούνται την Κυριακή και τις επίσημες αργίες.

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία σπουδαστές των Ι.Ε.Κ. που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 120 ημερομίσθια στην ειδικότητα που φοιτούν, απαλλάσσονται, εφόσον το επιθυμούν, με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, από την υποχρέωση φοίτησης του εξαμήνου Πρακτικής Άσκησης και τους απονέμεται η Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης με την ολοκλήρωση των τεσσάρων εξαμήνων της θεωρητικής και της εργαστηριακής κατάρτισης. Οι σπουδαστές των I.E.Κ. που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 40 ημερομίσθια στην ειδικότητα που εγγράφονται, προσμετρούνται αυτά στον χρόνο της Πρακτικής Άσκησης ή Μαθητείας, εφόσον το επιθυμούν, με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (άρθρο 47, παρ. 3 του ν. 4264/2014 (Α΄ 118)).

Επισημαίνεται ότι απαιτείται αποδεικνυόμενη εργασία με σχετική ασφάλιση και όχι πρακτική άσκηση με ασφάλιση κάθε τύπου ή μορφής (π.χ. δε γίνεται αποδεκτή πρακτική άσκηση που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο άλλης βαθμίδας εκπαίδευσης – συναφούς ή όχι-ειδικότητας και με υποχρεωτικό ή προαιρετικό χαρακτήρα – ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, ΤΕΙ, ΑΕΙ, κ.α. ή και από ΙΕΚ με βάση το οποίο κατατάχθηκε ο καταρτιζόμενος στη συναφή ειδικότητα. Επιπλέον δεν γίνεται αποδεκτή η ίδια πρακτική άσκηση για τυχόν διπλή ειδικότητα φοίτησης σε Ι.Ι.Ε.Κ.).

Εκ της κείμενης νομοθεσίας, η απαλλαγή πρακτικής άσκησης λόγω πραγματοποίησης ημερομισθίων προβλέπεται αποκλειστικά στην ειδικότητα ή εμφανώς σε παρεμφερή, που φοιτά ο καταρτιζόμενος και η οποία πιστοποιείται ύστερα από τη διερεύνηση του Κωδικού Ειδικότητας όπως αναγράφεται πρωτογενώς στη σχετική βεβαίωση του ΙΚΑ (και όχι ΗΔΙΚΑ που δεν παρέχει αυτή την πληροφορία και ως εκ τούτου δεν γίνεται αποδεκτή) και δευτερογενώς στη βεβαίωση του εργοδότη.

Η εκ μέρους των εργοδοτών ένταξη εργαζόμενων σε άλλους Κωδικούς Ειδικοτήτων, για δικούς τους λόγους, περιπλέκει το θέμα και σε καμία περίπτωση δεν επιλύεται από οποιαδήποτε βεβαίωση των ιδίων. Άλλωστε η ανακολουθία μεταξύ δηλωμένης ειδικότητας εργαζομένου στο ΙΚΑ και βεβαιούμενης από τον εργοδότη αποτελεί για το Ι.Κ.Α. παράβαση.

Επαναλαμβάνουμε τα δικαιολογητικά που θα πρέπει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ να συνοδεύουν τις ΒΕΚ καταρτιζόμενων, που απαλλάσσονται μερικώς ή πλήρως από την πρακτική άσκηση, η έλλειψη των οποίων καθιστά την θεώρηση των ΒΕΚ αδύνατη:

1) Υπεύθυνη Δήλωση (είτε για απαλλαγή από την Πρακτική Άσκηση λόγω πραγματοποίησης συναφούς με την ειδικότητα κατάρτισης εργασίας 120 ή και περισσότερων ημερομισθίων είτε για προσμέτρηση 40 και άνω ημερομισθίων εργασίας συναφούς με την ειδικότητα κατάρτισης στο συνολικό χρόνο της Πρακτικής Άσκησης).

2) Βεβαίωση εργοδότη που να προσδιορίζει: τη σχέση εργασίας, τη χρονική διάρκεια της απασχόλησης, το σύνολο των ημερών εργασίας, την ειδικότητα και το αντικείμενο ή τα αντικείμενα απασχόλησης του εργαζόμενου (Βεβαίωση εργοδότη δεν θεωρείται η Βεβαίωση Α.Π.Δ).

3) Βεβαίωση Ι.Κ.Α. – Αναλυτικός Λογαριασμός Ασφαλισμένου (όχι ΗΔΙΚΑ και Α.Π.Δ.) που να προκύπτει ο εργοδότης, το σύνολο των δηλωμένων ημερών απασχόλησης και η σχετική ειδικότητα εργαζόμενου.

4) Σύμβαση εργασίας (ενισχυτικά)

5) Ε3 Ενιαίο Έντυπο Αναγγελίας Πρόσληψης στον ΟΑΕΔ (από Εργάνη). Για περιπτώσεις πριν την εφαρμογή του προγράμματος Εργάνη, σύμβαση με απόδειξη αναγγελίας από τον Ο.Α.Ε.Δ. (προαιρετικά).

Η αναφορά της σχετικής νομοθεσίας αποκλειστικά σε ημερομίσθια αναδεικνύει τον περιορισμό της σκέψης του εργοδότη στην ετεροαπασχόληση και όχι στην αυτοαπασχόληση. Ως εκ τούτου καταρτιζόμενοι με ατομικές επιχειρήσεις συναφείς με το αντικείμενο της κατάρτισης δεν ευεργετούνται εκ του θεσμικού πλαισίου και δεν απαλλάσσονται της πρακτικής άσκησης.

Η απαλλαγή πλήρης ή μερική από την πρακτική άσκηση καταρτιζομένου λόγω εργασίας σε θέση σχετική με την ειδικότητα του καταρτιζομένου είναι ευθύνη του Ι.Ι.Ε.Κ. και η Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ. απλώς θεωρεί, ύστερα από έλεγχο, την Β.Ε.Κ. Συνεπώς το πρώτο φιλτράρισμα για τη δυνατότητα απαλλαγής από την πρακτική άσκηση ύστερα από πιστοποίηση εργασίας και όχι πρακτικής άσκησης σε σχετική ειδικότητα θεσμικά πραγματοποιείται από το Ι.Ι.Ε.Κ. Αναμένουμε την αποστολή των σχετικών Β.Ε.Κ. (απαλλαγή από πρακτική άσκηση) ύστερα από ενδελεχή έλεγχο όλων των παραμέτρων που απαλλάσσουν καταρτιζόμενο από πρακτική άσκηση, επισημαίνοντας εκείνα τα στοιχεία ή τους κωδικούς που τεκμηριώνουν το δικαίωμα απαλλαγής .

Η προτροπή για απευθείας επαφή καταρτιζόμενων με την Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ. επί του θέματος δεν επιλύει τυχόν ανακολουθίες συνάφειας ειδικοτήτων και αποδυναμώνει τον θεσμικό ρόλο του Ι.Ι.Ε.Κ., όπου ο καταρτιζόμενος φοιτά.

Για περισσότερες πληροφορίες και επίλυση αποριών σχετικά με την πρακτική άσκηση, επικοινωνήστε με την γραμματεία της Σχολής στο 210 7525328 ή στο 210 7525343.