Loader Image

Πρακτική άσκηση αποφοίτων σύμφωνα με την Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 1. Οι καταρτιζόμενοι σε Ι.Ι.Ε.Κ. δικαιούνται να κάνουν Πρακτική Άσκηση είτε παράλληλα με τις σπουδές τους στο Γ’ ή Δ’ εξάμηνο σπουδών είτε και μετά την ολοκλήρωση του Δ’ εξαμήνου σπουδών τους.
 2. Η Πρακτική Άσκηση είναι συνολικής διάρκειας 960 ωρών (120 ημέρες Χ 8 ώρες/μέρα).
 3. Η πρακτική άσκηση πρέπει να είναι συναφής με το αντικείμενο της ειδικότητας του καταρτιζόμενου.
 4. Το ωράριο θα πρέπει να είναι 6 έως 8 ώρες την μέρα για 5 ημέρες την εβδομάδα . Η πρακτική πραγματοποιείται κατά το πρωινό ή απογευματινό ωράριο , ποτέ όμως νύχτα
 5. Οι ασκούμενοι δεν πρέπει να απασχολούνται την Κυριακή και τις επίσημες αργίες.
 6. Οι ασκούμενοι καταρτιζόμενοι  δεν επιτρέπεται να απουσιάζουν συνολικά πάνω από 15 μέρες κατά την διάρκεια των έξι μηνών και σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να συμπληρωθούν οι απαιτούμενες ώρες Πρακτικής.
 7. Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (Απόφαση 40331/Δ1/13521/2019 – ΦΕΚ 3520/Β/19-09-2019 του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων) ο εργοδότης που απασχολεί πρακτικά ασκούμενο υποχρεούται σε συμπλήρωση του εντύπου Ε3.5 στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ πριν την έναρξη της Πρακτικής Άσκησης. Παράλληλα ο εργοδότης οφείλει να ασφαλίζει τους πρακτικά ασκούμενους στη 12η ασφαλιστική κλάση του ΙΚΑ για επαγγελματικό κίνδυνο. Σε περίπτωση που ένας καταρτιζόμενος διακόψει την Πρακτική Άσκηση, ο εργοδότης οφείλει να υποβάλλει στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ το σχετικό έντυπο Ε3.5. που αφορά στη διακοπή της Πρακτικής Άσκησης και να τον ασφαλίσει μέχρι την ημερομηνία αυτή.
 8. Από την νομοθεσία προκύπτει ότι ο εργοδότης δεν είναι υπόχρεος οικονομικής επιβάρυνσης  κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης.
 9. Η πρακτική άσκηση μπορεί να αρχίσει κάθε 1η και 15η του μήνα.
 10. Η Πρακτική Άσκηση καταρτιζομένων Ι.Ι.Ε.Κ. προσδιορίζεται από τον νόμο ν.4186 (ΦΕΚ 193 τ.Α΄/17.09.2013) τις Υπουργικές Αποφάσεις 5954/2014 (ΦΕΚ 1807 τ.Β’ /02.07.2014) και 139931/Κ1/2015 (ΦΕΚ 1953/Β/2015) και την υπ΄αριθμ. /Κ1/146931/18-09-2015 εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας δια Βίου Μάθησης.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Για την πραγματοποίηση εξάμηνης Πρακτικής Άσκησης καταρτιζομένων Ι.Ι.Ε.Κ., ακολουθείται η εξής διαδικασία:

 1. Ο υποψήφιος εργοδότης συμπληρώνει την έντυπη «Βεβαίωση εργοδότη» η οποία αποστέλλεται στο Ι.Ι.Ε.Κ. φοίτησης (μέσω του υποψηφίου πρακτικά ασκούμενου)
 2. Ο υποψήφιος ασκούμενος καταθέτει στο Ι.Ι.Ε.Κ. φοίτησης αίτηση για έγκριση Πρακτικής Άσκησης στον εργοδότη επισυνάπτοντας τη Βεβαίωση που του έχει δοθεί.
 3. Η Διεύθυνση του Ι.Ι.Ε.Κ. εκδίδει «Απόφαση Έγκρισης» της έναρξης Πρακτικής άσκησης για τον  υποψήφιο ασκούμενο (καταρτιζόμενο).
 4. Ο υποψήφιος ασκούμενος  πάει στον εργοδότη την «Απόφαση Έγκρισης έναρξης Πρακτικής Άσκησης»  και «Το Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης»

(Το βιβλίο θα συμπληρώνει καθημερινά ο ασκούμενος και θα πρέπει να υπογράφει εβδομαδιαία ο υπάλληλος ή διευθυντής που θα έχει ορισθεί  ως Υπεύθυνος εκπαιδευτής για την Πρακτική Άσκηση του ασκούμενου).

 1. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος Πρακτικής Άσκησης, ο εργοδότης δίνει «Βεβαίωση Παρουσίας» και το «Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης» συμπληρωμένο και ο καταρτιζόμενος τα  καταθέτει στο Ι.Ι.Ε.Κ., για να εκδοθεί η «Βεβαίωση Περάτωσης Πρακτικής Άσκησης».

Κατά τη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης:

 • Η επιχείρηση/εργοδότης οφείλει να δέχεται τους επόπτες Πρακτικής Άσκησης που είναι αρμόδιοι για την παρακολούθηση της παρουσίας του ασκούμενου, το αντικείμενο της Πρακτικής Άσκησης και το περιβάλλον εργασίας, για τη διενέργεια επιτόπιου ελέγχου.
 • Για θέματα που  τυχόν προκύπτουν κατά τη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης ο εργοδότης οφείλει να επικοινωνεί με τον αρμόδιο επόπτη Πρακτικής Άσκησης, για την αναζήτηση λύσης, ακόμα και τη διακοπή της Πρακτικής του εν λόγω ασκούμενου.
 • Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ασκούμενος απουσιάζει συνεχόμενα για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 15 εργάσιμων ημερών χωρίς να ενημερώσει, ο Δ/ντής του Ι.Ι.Ε.Κ. δύναται να διακόψει την Πρακτική Άσκηση.
 • Πριν την έναρξη της Πρακτικής Άσκησης των σπουδαστών των Ι.Ι.Ε.Κ. απαιτείται η συμπλήρωση του Εντύπου Ε3.5 στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ σύμφωνα με την υπ΄άριθμ. 40331/Δ1.13521/19-9-2019   (ΦΕΚ 3520/Β/2019) Υπουργική Απόφαση.

Για περισσότερες πληροφορίες και επίλυση αποριών σχετικά με την πρακτική άσκηση, επικοινωνήστε με την γραμματεία της Σχολής στο 210 7525328 ή στο 210 7525343.