Σε αυτό το πρακτικό εργαστήριο, οι συμμετέχοντες θα γνωρίσουν τις βασικές αρχές φωτογράφισης πορτραίτου. Θα ξεκινήσουμε με το τεχνικό λεξιλόγιο της φωτογράφισης πορτραίτου, τις απαραίτητες  ρυθμίσεις της φωτογραφική σας μηχανής και θα συνεχίσουμε με τις  θεμελιώδεις τεχνικές φωτισμού.

Στην συνέχεια, οι συμμετέχοντες θα δουλέψουν με ένα μοντέλο, υλοποιώντας  φωτογραφίσεις σε  εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, με την συνεχή εποπτεία του εκπαιδευτή. Αφού ολοκληρωθεί αυτό το εργαστήριο, οι συμμετέχοντες θα έχουν κατανοήσει τα βασικά βήματα για την καλύτερη φωτογράφιση πορτραίτων και τη βελτίωση των δεξιοτήτων τους.

Προϋπόθεση συμμετοχής: Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή, κατά προτίμηση μηχανή DSLR και γνώση των χειροκίνητων ρυθμίσεων.

Program:
Dates and Time: We accept applications for the next seminar. The new opening and closing dates will be announced soon (Friday 18:00 – 22:15 /Saturday 10:00 – 14:15 and 18:00 – 22:15 / Sunday 10:00 – 14:15).
Duration: 20 hours
Price: 175 €
Instructor: Panagiotis Katsos (Β.Α. Honours design for communication media photography – Manchester Metropolitan University)